ppoz obrazek 1

ppoz obrazek 2

ppoz obrazek 3

TESTY – OCHRONA PPOŻ.


Testy szczelności blower door wykonuje się m.in. na potrzeby oceny skuteczności ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń wyposażanych w stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G).

Systemy SUG-G znajdują zastosowanie głównie w przypadku obiektów związanych z infrastrukturą IT (data-center, serwerownie). Stosuje się je również w przypadku innych obiektów, których nie można zabezpieczyć tradycyjnymi środkami ppoż. (tj. proszek gaśniczy lub woda) – np. wyjątkowo cenne zbiory muzealne, archiwa itp.

Nasza firma oferuje kompleksowe wykonawstwo testów szczelności blower door pod kątem wymagań przeciwpożarowych (wraz z kalkulacją czasu retencji oraz innych parametrów związanych z ochroną ppoż.). Wykonujemy obliczenia dla wszystkich typów instalacji i rodzajów gazów (azot, NOVEC 1230, HFC-227, CO2 i inne). Testy przeprowadzamy zgodnie ze standardami ISO 14520, EN 15004 oraz NFPA 2001. Do każdego protokołu dołączamy bieżące certyfikaty kalibracji aparatury testowej oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje do wykonywania tego typu testów (Retrotec Enclosure Integrity Level 1&2).

Oprócz wykonawstwa testów blower door oferujemy również usługę lokalizacji nieszczelności oraz doradztwa w zakresie wykonania uszczelnień obudowy badanych pomieszczeń.

TESTY - BUDOWNICTWO
TESTY - OCHRONA PPOŻ
LOKALIZACJA NIESZCZELNOŚCI
TESTY - DUŻE BUDYNKI

Powrót do OFERTY