T1 Kontrola termowizyjna szafy elektrycznej

T1 - Kontrola termowizyjna szafy elektrycznej.

T2 Badanie termowizyjne budynku

T2 - Badanie termowizyjne budynku.

T3 Lokalizacja wycieku z instalacji grzewczej

T3 - Lokalizacja wycieku z instalacji grzewczej.


T ermowizja


Obok testów szczelności powietrznej oferujemy również kompleksowe usługi w zakresie termowizji.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:
- przeglądy termowizyjne instalacji elektrycznych;
- badania termowizyjne obiektów budowlanych;
- lokalizację wycieków cieczy z instalacji grzewczych, kanalizacyjnych i przemysłowych.

TERMOWIZJA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
TERMOWIZJA W BUDOWNICTWIE
TERMOWIZJA-LOKALIZACJA WYCIEKÓW