BLOG22.06.2015
Czy warto wykonać test szczelności (ppoż.) jeszcze przed montażem zabezpieczeń SUG-G ?W zdecydowanej większości testy szczelności „door fan test” (ppoż.) wykonuje się wyłączenie na gotowych obiektach wyposażonych w kompletne zestawy gazowych instalacji gaśniczych. W naszej ocenie, w przypadku istniejących pomieszczeń, które dopiero mają zostać objęte ochroną SUG-G, warto rozważyć przeprowadzenie takich testów jeszcze przed wykonaniem projektu instalacji gaśniczej.

A oto nasze argumenty:

1) Określenie nieszczelności przed montażem instalacji pozwala na dokładne wyliczenie jaka ilość środka gazowego jest właściwa do uzyskania wymaganego czasu retencji. Z jednej strony pozwala to na uniknięcie sytuacji gdy środka jest za mało i trzeba potem „na siłę” doszczelniać pomieszczenia (a czasami jest to bardzo trudne). Z drugiej strony pozwala to również na uniknięcie sytuacji gdy środka gazowego jest za dużo. W naszej praktyce zdarzało się, że obliczeniowy czas retencji wynosił w takich sytuacjach np. 300 minut (wobec wymaganych 10 min.). Niby dobrze, bo ochrona pewniejsza, ale z ekonomicznego punktu widzenia oznacza to dużą stratę dla inwestora, gdyż instalacja mogła zostać zbudowana za dużo mniejsze pieniądze.

2) Precyzyjne zmierzenie nieszczelności przed montażem jest kluczowe również z punktu widzenia zabezpieczenia obiektu przed gwałtownym wzrostem (skokiem) ciśnienia, który towarzyszy wyładowaniu środka gazowego. Zazwyczaj praktyka jest taka, że projektanci SUG-G z założenia przyjmują rozwiązanie bardziej bezpieczne (i przy okazji droższe) uwzględniając w projekcie zastosowanie klap odciążających o bardzo dużej powierzchni. Po wykonaniu testów końcowych niejednokrotnie okazuje się, że powierzchnie zamontowanych klap odciążających są wielokrotnie przewymiarowane lub w danym przypadku klapy nie są w ogóle potrzebne*. Wstępne wykonanie badania szczelności (wraz z analizą „peak pressure”) pozwala zatem na bardziej racjonalny dobór takich zabezpieczeń.

*Zazwyczaj istnieje pewien zakres (okno) dopuszczalnych nieszczelności (różny w zależności od rodzaju i ilości środka gazowego oraz specyfiki ochranianego pomieszczenia), który z jednej strony pozwala na uzyskanie wymaganego czasu retencji, a z drugiej strony zapewnia ograniczenie skoku ciśnienia do wartości dopuszczalnych ze względów konstrukcyjno-materiałowych. W praktyce oznacza to często brak konieczności montażu jakichkolwiek klap odciążających i tym samym możliwość uproszczenia budowy całej instalacji.
15.03.2015
Szczelność powietrzna budynku z wentylacją naturalną grawitacyjną.W naszej pracy często spotykamy się z argumentem, że pewna ilość nieszczelności jest potrzebna do poprawnego funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej i w związku z tym nie należy zbytnio przejmować się nieszczelnościami montażowymi stolarki okiennej, w ścianach, skosach dachowych itp.

To prawda, że do prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej potrzebny jest dopływ do budynku świeżego powietrza zewnętrznego. Nie jest jednak prawdą, że może to odbywać się poprzez dowolne nieszczelności w obudowie budynku. W przypadku budynków z wentylacją grawitacyjną, za dopływ świeżego powietrza powinny odpowiadać wyłącznie nawiewniki okienne (najlepiej higrosterowane), a w przypadku ich braku, celowo wykonane wycięcia w uszczelkach okiennych. W sytuacji gdy za dopływ świeżego powietrza odpowiadają np. nieszczelności w powłokach izolacyjnych poddasza lub szczeliny na styku stolarki okiennej i ościeży skutkuje to znacznymi stratami ciepła. To z kolei przekłada się na wysokie koszty ogrzewania i niski komfort użytkowania pomieszczeń (np. odczuwane przewiewy przez ścianę w trakcie silnego wiatru, trudności z dogrzaniem pomieszczeń od strony nawiewnej itp.). Niekontrolowane przepływy powietrza nie pozostają też obojętne dla materiałów, z którego został zbudowany budynek. Przecieki zimnego i wilgotnego powietrza przez przegrody, a także przenikanie do wnętrza przegród pary wodnej z pomieszczeń powodują szereg niekorzystnych zjawisk. Do najczęściej spotykanych można zaliczyć zawilgocenie, zbrylenie i osuwanie się wełny mineralnej, zagrzybienie i osłabienie konstrukcji drewnianych oraz kruszenie materiałów ceramicznych.